De vijf doelen van de Green Deal Duurzame Zorg

Green Deals zijn meer dan enkel afspraken; ze vormen een pact tussen de overheid en verschillende organisaties uit diverse sectoren. Het gezamenlijke doel is helder: de wereld groener en duurzamer maken. Deze overeenkomsten verhogen het bewustzijn over hoe iedere handeling, hoe klein ook, invloed heeft op het klimaat en milieu.

Neem nu de zorgsector in Nederland. Deze sector draagt aanzienlijk bij aan de nationale CO2-uitstoot, het totale afval en het grondstoffengebruik. Maar het goede nieuws is dat er verandering in de lucht hangt.

Als MeZa Zorg willen wij meebewegen met Green Deal. Wij hebben de Green Deal ondertekend en zijn ook vastbesloten deze te integreren in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Door dit te doen, willen we een actieve rol spelen in de vergroening van de zorgsector. Elk initiatief telt, en MeZa Zorg gelooft sterk in het idee dat we een significante bijdrage kunnen leveren. Door ons eigen ‘steentje’ bij te dragen, helpen we de golf van verandering voort te stuwen, met als doel een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Dit document beschrijft per pijler uit de Green Deal welke activiteiten wij ondernemen om zo bij te kunnen dragen aan de verduurzaming.

  1. Gezondheidsbevordering van cliënten en medewerkers

Enkele acties:
• Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding.
• Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen.

2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom

Enkele acties:
• Inbedding van duurzame zorg.
• Als een platgeslagen organisatie hechten wij veel waarde aan de betrokkenheid van onze medewerkers, en daarom moedigen wij hen aan om deel te nemen aan discussies en besluitvorming.

3. CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050

Enkele acties:
• Om verduurzaming in de hand te werken met betrekking tot vervoer, worden vanaf 1-mei 2023 alleen nog elektrische auto’s aan het wagenpark toegevoegd.
• Voor medewerkers van MeZa Zorg die locatie onafhankelijk kunnen werken, is een hybride werkvorm opgesteld, zodat zij niet noodzakelijk iedere dag naar kantoor hoeven.

4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050

Enkele acties:
• MeZa Zorg streeft naar een volledig papierloze administratie. Al onze registraties worden digitaal verwerkt in een Elektronisch Cliëntendossier (ECD).
• Waar mogelijk maken we gebruik van herbruikbare artikelen in plaats van wegwerpartikelen, zoals bekers, servies en handdoeken.

5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

Enkele acties:
• We informeren onze medewerkers en cliënten over de mogelijke impact van medicijngebruik op het milieu.
• Voortzetten van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.