Raad van Bestuur

Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast dient de Raad van Bestuur zich aan regels te houden voor de verantwoording over het beleid, de zorgverlening en prestaties van MeZa Zorg B.V.. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van de organisatie en is eindverantwoordelijk.

P.A. van der Zande

Bestuurder 

Algemeen directeur, voorzitter Raad van Bestuur/ managementteam en eind verantwoordelijke voor de organisatie.

  • Algemeen strategisch beleid

  • Direct leidinggevende

  • PR en communicatie
  • Personeelsbeleid
  • Financieel beleid
  • Innovatie en onderzoek

Reglement RvB:
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een reglement.

Gedragscode voor de goede bestuurder:

De gedragscode voor de goede bestuurder is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg. De Raad van Bestuur van MeZa Zorg hanteert deze bij haar taakuitoefening. De gedragscode is gericht op de individuele functie-uitoefening.

Meer informatie over de gedragscode? Lees deze website.