Thuiszorg

MeZa Zorg thuiszorg

Verzorging & verpleging

Verzorging

Bij verzorging gaat het om:

  • lichamelijke verzorging zoals wassen en aan- en uitkleden
  • hulp bij het aantrekken van steunkousen
  • hulp bij het eten en drinken

Verpleging

Verpleging is een gespecialiseerde vorm van zorg, die vaak aansluit op de medische zorg.

  • wond- en stomaverzorging
  • het toedienen van medicijnen
  • het geven van advies en instructie
  • het aanbrengen van zwachtels en prothesen

Zorgverzekeringswet en de kosten voor de zorg

Met verschillende zorgverzekeraars heeft MeZa Zorg afspraken gemaakt rondom de declaratie van uw zorg. Dit betekent dat u geen administratieve lasten ervaart. Neemt u met MeZa Zorg contact op om uw mogelijkheden te bekijken.

MeZa Zorg richt zich in principe op iedereen die hulpbehoevend is. Wij focussen ons op de volgende cliëntgroepen:

Kortdurende ziekenhuis:
(na)zorg en gespecialiseerde verpleegkundige (MTH zorg) op verzoek.

Zorg aan kwetsbare:
ouderen en/of chronisch zieken, die naar verwachting korter dan 3 maanden duurt

Zorg aan kwetsbare:
ouderen en/of chronisch zieken, die naar verwachting langer duurt dan 3 maanden.

Prijzen 2024

*Tarieven zijn van maandag t/m zondag tussen 07:00 – 20:00 uur.

MeZa Zorg is een geregistreerde zorgverlener. Dit wil zeggen dat ons uurtarief niet hoger mag zijn dan dat de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft vastgesteld. MeZa Zorg richt zich op iedereen die hulpbehoevend is. Dit kan tijdelijk of langdurige zorg zijn. Belangrijk is dat we flexibel omgaan met de veranderende zorgvraag. Heeft u vragen omtrent de tarieven van MeZa Zorg? Neem dan contact met ons op.

Uitsluitingscriteria

Welke cliënten kunnen wij geen zorg leveren:

Werkwijze

Het aanvragen van zorg kan een ingewikkeld proces lijken. Hieronder leggen wij u stapsgewijs onze werkwijze uit.

Stap 1:

(klik om om te draaien)

Zorg aanvragen

Om thuiszorg aan te vragen van MeZa Zorg kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn 5 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Stap 2:

(klik om om te draaien)

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kunt u, samen met onze wijkverpleegkundige, bespreken welke thuiszorg u wenst. We nemen we de tijd om uw zorgvraag te verhelderen, uw wensen in kaart te brengen, zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden.

Stap 3:

(klik om om te draaien)

De zorgovereenkomst

Wanneer de zorgvraag helder is leggen wij deze vast in een zorgovereenkomst. Met het ondertekenen hiervan bevestigt u dat u zorg van MeZa Zorg wilt ontvangen. MeZa Zorg zal samen met u of familieleden alle administratieve handelingen doorlopen.

Stap 4:

(klik om om te draaien)

Het starten van de zorg

Het is afhankelijk van uw situatie wanneer de zorg opgestart kan en moet worden. Wanneer u met spoed zorg nodig heeft, doen wij ons best om de zorg zo snel mogelijk op te starten. Soms lukt het nog dezelfde dag van de zorgaanvraag.

Wanneer wij starten met de zorg wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Deze wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke wensen en hulpvraag. Zo houdt u altijd zelf de regie in handen. Ook brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart. Heeft u bijvoorbeeld huisdieren in huis? Wordt er gerookt bij u thuis? Is privacy voor u erg belangrijk? Ziet u op tegen de zorg en/of tegen onbekenden in uw huis? U dient het eerste zorgplan te ondertekenen voor akkoord

Het zorgplan wordt opgenomen in uw digitale zorgdossier. In het zorgdossier bundelen wij alle informatie rondom uw zorg waaronder uw zorgplan, afspraken met de huisarts en de apotheek en de dagelijkse rapportage van de zorgverleners. U hebt inzagerecht en recht op aanvulling en eventuele correctie van de gegevens in het zorgdossier.

Wij vinden het belangrijk om uw ervaringen en behoeften te blijven evalueren. Een aantal keren per jaar bespreken we samen met u het zorgplan en brengen zo nodig aanpassingen aan.