Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten die zorg afnemen bij MeZa Zorg. Het is voor MeZa Zorg onmogelijk om met alle cliënten in gesprek te gaan en daarom is conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz, 2018) een cliëntenraad opgericht. De cliëntenraad bestaat uit afgevaardigde van MeZa Zorg en in de toekomst willen we daar cliënten van MeZa Zorg aan toevoegen. De cliëntenraad is representatief voor de cliënten van de instelling.

Taken

  • De cliëntenraad stimuleert de participatie en zeggenschap van cliënten zodat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening.
  • De cliëntenraad inventariseert regelmatig de wensen en meningen van de cliënten en vertegenwoordigers.
  • De cliëntenraad informeert regelmatig cliënten en vertegenwoordigers over zijn werkzaamheden en resultaten

Contact met de cliëntenraad

Hieronder vindt u de contactgegevens van de cliëntenraad van MeZa Zorg. Vragen die betrekking hebben op bovengenoemde taken of als u interesse heeft om deel te nemen in de cliëntenraad kunt u contact opnemen.

Tel.: 078 303 8405 (u kunt vragen naar een functionaris van de cliëntenraad, indien niemand aanwezig is wordt u op een door u gekozen telefoonnummer teruggebeld)
E-mailadres: clientenraad@mezazorg.nl
Postadres: Eikenlaan 124, 3319SG Dordrecht t.a.v. Cliëntenraad

Voor de transparantie delen wij via de onderstaande knop het Reglement Cliëntenraad met u waar alle bepalingen in beschreven zijn.