Cookie Policy

Laatst bijgewerkt: Oktober 2022.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste gebruik van de Website de voorkeuren van de gebruiker opslaan op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker. Bij een volgend bezoek van de gebruiker kan de Website de door de cookies opgeslagen informatie ophalen en gebruiken om een betere ervaring voor de gebruiker te verschaffen. Cookies registreren geen persoonsgegevens, maar onthouden enkel de voorkeuren en interesses van de gebruiker op basis van zijn gedrag op de Website.

MeZa Zorg maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig voor het naar behoren functioneren van de Website en kunnen in principe niet uitgeschakeld worden. Deze cookies worden enkel gebruikt voor het instellen van de privacy-voorkeuren van de gebruiker en het goed functioneren van de Website. De gebruiker kan deze cookies in de browserinstellingen blokkeren. Indien de noodzakelijke cookies geblokkeerd worden zullen sommige delen van de Website niet meer naar behoren functioneren.
  • Functionele cookies: deze zijn van belang voor het goed functioneren van de Website. De functionele cookies zorgen ervoor dat de werking van de Website geanalyseerd en verbeterd wordt. Ook zorgen deze cookies ervoor dat de door de gebruiker ingevulde informatie op de Website beschikbaar blijft.
  • Analytische cookies: deze meten het Websitebezoek, houden het aantal bezoekers van de Website bij en maken analyses aan de hand waarvan de Google-services van de Website en geoptimaliseerd worden.
  • Tracking cookies: deze cookies volgen het bezoek van de gebruiker op de Website, waarna een profiel van de Websitebezoekers wordt opgebouwd. Aan de hand van dat profiel worden op de gebruiker afgestemde dan wel op maat gemaakte advertenties getoond;
  • Marketing cookies: deze cookies volgen het online gedrag van de gebruiker en maken gepersonaliseerde berichten die relevant zijn aan de voorkeuren van de gebruiker. De gepersonaliseerde berichten worden binnen de Website van MeZa Zorg gebruikt en kunnen ook buiten de Website van MeZa Zorg getoond worden. Hiervoor worden een aantal advertentieplatforms gebruikt. Tevens worden niet-relevante berichten en advertenties niet getoond. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker berichten en advertenties te zien krijgt die niet overeenkomen met zijn voorkeuren. De marketing cookies houden ook bij op welke berichten en advertenties de gebruiker klikt.

Geen gebruik van cookies

Indien een gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan hij deze op ieder gewenst moment in zijn browser aanpassen. Hiervoor kan de gebruiker de browserinstellingen openen en de cookievoorkeuren in de privacy- of veiligheidsinstellingen aanpassen of verwijderen. De wijzigingen in de cookie-instellingen hebben alleen betrekking op het apparaat waarop ze verwijderd worden. Na het verwijderen gaan de voorkeursinstellingen voor de Website verloren. Het is mogelijk dat de gebruiker nog advertenties van MeZa Zorg ziet na het verwijderen van de cookies. Deze advertenties zijn niet gerelateerd aan cookies en kunnen daarom zelfs na het verwijderen van cookies zichtbaar zijn.

Voor meer informatie over het verwijderen van cookies kan de gebruiker de volgende website raadplegen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Datalekken

Indien er sprake is van een datalek (inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens) dient hiervan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een melding te worden gedaan. MeZa Zorg maakt gebruik van verschillende technieken om datalekken te voorkomen. Mocht er toch een datalek plaatsvinden, dan zal binnen 72 uur na ontdekking hiervan door MeZa Zorg een melding worden gedaan.

Recht op vergetelheid

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht van vergetelheid opgenomen. Dit houdt in dat MeZa Zorg de gegevens van een gebruiker in bepaalde gevallen op zijn verzoek dient te verwijderen. Indien de gebruiker van het recht op vergetelheid gebruik wilt maken, kan hij hiervoor een e-mail sturen naar: privacy@mezazorg.nl, met vermelding van de gegevens die verwijderd dienen te worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de gebruiker is gedaan, vraagt MeZa Zorg tevens een kopie van het identiteitsbewijs. De gebruiker dient in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de gebruiker.

Ieder verzoek van de gebruiker om de persoonsgegevens te verwijderen zal binnen een termijn van vier weken worden beoordeeld en verwerkt.

Klachten

Indien de gebruiker een klacht wenst in te dienen, kan dit gedaan worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. MeZa Zorg verzoekt iedere gebruiker vriendelijk om, voordat zij een klacht indienen, contact op te nemen met MeZa Zorg om het probleem te bespreken.