Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van MeZa Zorg heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze onderneming. Wij zijn trots op de expertise van onze leden van de Raad van Commissarissen waarmee ze de Raad van Bestuur met adviezen terzijde staan. De Raad van Commissarissen vergadert minimaal twee keer per jaar met de Raad van Bestuur.

De heer J.P. Scholten

werd op 1 september 2022 benoemd. Heeft langjarige ervaring in de ouderengeneeskunde als arts.

Mevrouw P. Koopman

werd op 1 september 2022 benoemd. Als manager bij diverse organisaties heeft ze veel ervaring op administratief gebied.

Mevrouw S. Olie

werd op 1 september 2022 benoemd. Zij werkt al jaren lang in de gezondheidssector met name in de farmaceutische sector.

Reglement RvC:
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement.

Contactgegevens RvC:
Wilt u in contact komen of meer weten of de Raad van Commissarissen? Neemt u dan contact met ons op via rvc@mezazorg.nl.