Onze Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: Oktober 2022

MeZa Zorg B.V.
Eikenlaan 124
3319 SG Dordrecht
 
Website: www.mezazorg.nl
KVK-nummer: 83207627
Telefoonnummer: 078 303 8405
E-mail: info@mezazorg.nl

 
Algemeen

MeZa Zorg B.V. (hierna: MeZa Zorg) houdt rekening met de privacy van de gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de aan haar verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. MeZa Zorg verwerkt de contactgegevens, persoonsgegevens, zorg- en behandelgegevens die zij van de verwijzer of van haar klant ontvangt conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Persoonsgegevens

De persoons- en contactgegevens omvatten in ieder geval de voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats. adresgegevens, telefoonnummer en het e-mailadres van de gebruiker.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder meer verstaan: het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, uitwissen en/of vernietigen.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor onder meer de volgende doeleinden: contact opnemen, informatie verschaffen over de dienstverlening, offertes en overeenkomsten maken, verzenden en opslaan, updates over wijzigingen in de dienstverlening verschaffen en financiële afhandeling van de geleverde zorg.
Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, maar worden enkel ter beschikking gesteld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten en/of het verwerken van de persoonsgegevens in het systeem van MeZa Zorg. Alle werknemers van MeZa Zorg en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.
 
Bewaren persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel bewaard voor zover dit noodzakelijk is om de doeleinden uit te voeren. In geval van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan hetgeen in wet- en regelgeving is voorgeschreven. Gegevens met betrekking tot overeenkomsten, en geleverde zorg worden bewaard voor zolang deze nodig zijn. Accountgegevens worden bewaard totdat deze door de gebruiker zelf worden verwijderd.

Gelet op de fiscale wettelijke bewaarplicht worden een deel van de persoonsgegevens bewaard gedurende 7 jaar na vervaardiging daarvan.

Beveiliging van de persoonsgegevens

MeZa Zorg neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de gebruiker de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, dan kan hij contact met MeZa Zorg opnemen via: privacy@mezazorg.nl.
 
Privacy-rechten van de gebruiker

Onder omstandigheden heeft de gebruiker het recht om minder gegevens te laten verwerken, reeds gegeven toestemmingen in te trekken en het recht op dataportabiliteit (inzage in verwerkte persoonsgegevens).

Indien de gebruiker inzage wenst in de door MeZa Zorg verwerkte persoonsgegevens, kan hij deze opvragen door een e-mail te sturen naar: privacy@mezazorg.nl.

Indien er onjuiste of onvolledige persoonsgegevens zijn verwerkt, de gebruiker wenst dat zijn persoonsgegevens uit het systeem van MeZa Zorg worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of afgeschermd, of als persoonsgegevens in strijd met de AVG zijn verwerkt, dan kan de gebruiker een e-mail sturen naar: privacy@mezazorg.nl.