Werkwijze

Het aanvragen van zorg kan een ingewikkeld proces lijken. Hieronder leggen wij u stapsgewijs onze werkwijze uit.

Stap 1:

(klik om om te draaien)

Zorg aanvragen

Om thuiszorg aan te vragen van MeZa Zorg kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn 5 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Stap 2:

(klik om om te draaien)

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kunt u, samen met onze wijkverpleegkundige, bespreken welke thuiszorg u wenst. We nemen we de tijd om uw zorgvraag te verhelderen, uw wensen in kaart te brengen, zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden.

Stap 3:

(klik om om te draaien)

De zorgovereenkomst

Wanneer de zorgvraag helder is leggen wij deze vast in een zorgovereenkomst. Met het ondertekenen hiervan bevestigt u dat u zorg van MeZa Zorg wilt ontvangen. MeZa Zorg zal samen met u of familieleden alle administratieve handelingen doorlopen. 

Stap 4:

(klik om om te draaien)

Het starten van de zorg

Het is afhankelijk van uw situatie wanneer de zorg opgestart kan en moet worden. Wanneer u met spoed zorg nodig heeft, doen wij ons best om de zorg zo snel mogelijk op te starten. Soms lukt het nog dezelfde dag van de zorgaanvraag.

Wanneer wij starten met de zorg wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Deze wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke wensen en hulpvraag. Zo houdt u altijd zelf de regie in handen. Ook brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart. Heeft u bijvoorbeeld huisdieren in huis? Wordt er gerookt bij u thuis? Is privacy voor u erg belangrijk? Ziet u op tegen de zorg en/of tegen onbekenden in uw huis? U dient het eerste zorgplan te ondertekenen voor akkoord

Het zorgplan wordt opgenomen in uw digitale zorgdossier. In het zorgdossier bundelen wij alle informatie rondom uw zorg waaronder uw zorgplan, afspraken met de huisarts en de apotheek en de dagelijkse rapportage van de zorgverleners. U hebt inzagerecht en recht op aanvulling en eventuele correctie van de gegevens in het zorgdossier.

Wij vinden het belangrijk om uw ervaringen en behoeften te blijven evalueren. Een aantal keren per jaar bespreken we samen met u het zorgplan en brengen zo nodig aanpassingen aan.